The Royal Łazienki Park

2010 / / a concept that won a competition for an identification system for the Royal park in Warsaw. project included both spatial elements and graphics.

Entrance map- detail.
Entrance map.
Pałac na Wodzie
Pałac na Wodzie
Mapa przy wejściu do Parku
Entrance map.
Mapa przy wejściu do Parku

2010// wygrana koncepcja konkursowa na system identyfikacji zewnętrznej i wewnętrznej dla muzeum łazienki królewskie w warszawie. projekt obejmował zarówno elementy przestrzenne jak i grafikę.